Služby

Jelikož jsme týmem specialistů, dokážeme Vám nabídnout řešení přímo na míru. Osobně se s Vámi setkáme a dojednáme bližší podmínky realizace. Jsme odborníky v následujících oblastech:

 

Inženýrská geologie a geotechnika

Geologické průzkum pro průmyslové stavby, pro dopravní stavby, geotechnický dozor stavebních prací při zadávání objektů, vyšetření skutečného stavu základů a podzákladí pro účely rekonstrukce staveb...

Geotechnické zatěžovací zkoušky

Kontrola míry zhutnění zemin a sypanin v násypech a zásypech, kontrola staveb železničního spodku, kontrola výkopů komunikací a inženýrských sítí...

 
Geodetické práce

Konstrukce účelových map, vytyčování staveb, zaměření skutečného stavu provedení, pasportizace budov (zaměření fasád a interiérů budov)...

Počítačové zpracování dat

Digitalizace map a výkresů z papírových podkladů, konstrukce podélných a příčných profiů, analýza a zobrazení svahových a odtokových poměrů, výpočty kubatur při budování zářezů nebo násypů...