INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Zajišťujeme inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy pro:

 • průmyslové stavby
 • občanskou bytovou výstavbu
 • dopravní stavby
 • vodohospodářské stavby
 • územní plánování
 • stabilizaci sesuvných území
 • hydrogeologické průzkumy pro vsakování srážkových (dešťových) povrchových vod

 

Dále poskytujeme:

 • geotechnický dozor stavebních prací při zakládání objektů (např. provádění pilot) 
 • optimalizaci prací při zakládání objektů 
 • vyšetření skutečného stavu základů a podzákladí pro účely rekonstrukcí staveb
 • přebírky základových spár
 • kontroly hutnění násypů, podložních vrstev komunikací a podlah hal
 • stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin a únosnosti základové půdy
 • stanovení agresivity podzemních vod na betonové a ocelové konstrukce a stupně korozního ohrožení ocelových a železobetonových zařízení uložených v zemi (např. podzemní nádrže na pohonné hmoty, mostní objekty)
 • konstrukce map specifických vlastností
 • poradenskou činnost

Ukázky z Geotechniky

/album/ukazky-z-geotechniky/opava-vrtne-jadro-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/ostrava-poruba-vrtne-jadro-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/opava-lavka-reka-opava-reza-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/ostrava-privoz-stavebniny-reza-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/koprivnice-vlcovice-rez-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-1-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-2-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-3-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-4-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-5-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-6-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-7-jpg/

——————————