Počítačové zpracování dat

  • digitalizace map a výkresů z papírových podkladů
  • konstrukce podélných a příčných profilů
  • analýzy a zobrazení svahových a odtokových poměrů
  • výpočty kubatur při budování zářezů nebo násypů
  • modelace povrchu terénu s vrstevnicemi, expozicí svahů a sklonem svahů
  • zpracování dat pro rozptylové studie a studie kontaminace prostředí

Ukázky počítačového zpracování dat

/album/ukazky-pocitacoveho-zpracovani-dat/opava-sadrovna-jezero-dno-jpg/

—————

/album/ukazky-pocitacoveho-zpracovani-dat/opava-spodni-sterky-strop-jpg/

——————————