Geotechnické zatěžovací zkoušky:

 

  • Provádíme kontrolu míry zhutnění zemin a sypanin v násypech a zásypech, zemních těles, násypů pozemních komunikací, zásypů rýh a výkopů komunikací a inženýrských sítí, staveb železničního spodku, skládek odpadů a ostatních průmyslových staveb.

 

  • Parametry zhutnění zemin a sypanin určujeme nepřímými kontrolními metodami (statická zatěžovací zkouška a rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou LDD). Jednotlivé zkoušky a jejich vyhodnocení jsou prováděny podle současných platných norem, standardů, technických podmínek.

 

 

Ukázky zatěžovací zkoušky

/album/ukazky-geotechnicke-zatezkavaci-zkousky/szz-1-jpg/

—————

/album/ukazky-geotechnicke-zatezkavaci-zkousky/szz-2-jpg/

—————

/album/ukazky-geotechnicke-zatezkavaci-zkousky/hriste-szz-jpg/

—————

/album/ukazky-geotechnicke-zatezkavaci-zkousky/zatezovaci-zkousky-szz-4d-jpg/

—————

/album/ukazky-geotechnicke-zatezkavaci-zkousky/szz-petrov-jpg/

——————————