Libor Vlk - Geotechnika

Hledáte profesionální služby v oblasti geotechniky, geologického a geotechnického průzkumu nebo počítačového zpracování takto získaných dat? Více jak 30let praxe v oboru. Jsme schopni provést geologický a geotechnický průzkum pro průmyslové stavby, dopravní stavby, občanskou bytovou výstavbu, nebo zaměříme Váš dům, či pozemek. Z oblasti geotechniky Vám můžeme nabídnout kontrolu miry zhutnění zemin, zemních těles nebo násypů komunikací. V rámci geodetických prací vytvoříme účelové mapy polohopisu a výškopisu. Dále provádíme digitalizaci dat výkresů z papírových podkladů.

Držitel oprávnění a osvědčení:

  • odpovědný řešitel geologických prací (zákon 62/1988 Sb., §2 odst. 1 písm. a, d).
  • osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu vedoucí pracovník s omezením pro inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (§3 odst.1 písm. c, §4 odst.2 písm. b, vyhlášky ČBÚ v Praze č.340/1992 sb.)
  • osvědčení o autorizaci při ČKAIT-autorizovaný inženýr pro obor geotechnika (zákon č. 360/1992 Sb).

 Kontakt

Ing. Libor Vlk


Ostrava


+420 605816772