INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Zajišťujeme inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy pro:

 • průmyslové stavby
 • občanskou bytovou výstavbu
 • dopravní stavby
 • vodohospodářské stavby
 • územní plánování
 • stabilizaci sesuvných území
 • hydrogeologické průzkumy pro vsakování srážkových (dešťových) povrchových vod

 

Dále poskytujeme:

 • geotechnický dozor stavebních prací při zakládání objektů (např. provádění pilot)
 • vyšetření skutečného stavu základů a podzákladí pro účely rekonstrukcí staveb
 • přebírky základových spár
 • kontroly hutnění násypů, podložních vrstev komunikací a podlah hal
 • stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin a únosnosti základové půdy
 • stanovení agresivity podzemních vod na betonové a ocelové konstrukce a stupně korozního ohrožení ocelových a železobetonových zařízení uložených v zemi (např. podzemní nádrže na pohonné hmoty, mostní objekty)
 • konstrukce map specifických vlastností
 • poradenskou činnost

Ukázky z Geotechniky

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-8-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/tunel-klimkovice-9-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/pilotovaci-prace-1-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/pilota-p2-8-c-jpg/

—————

/album/ukazky-z-geotechniky/pilota-p1-1-jpg/

——————————